Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Privacy policy

Privacy Policy

Bij Shop 4 Climate hechten we veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze klanten. We vinden het daarom ook belangrijk dat we onze klanten op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu juist nodig hebben. We vragen je dan ook om rustig de tijd te nemen om deze privacyverklaring door te nemen.

Wat is het toepassingsgebied van deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Shop 4 Climate verzameld heeft van werknemers en werkgevers die gebruik maken van de webshop van Shop 4 Climate. De diensten waarvan sprake worden hierna opgesomd onder ‘doeleinden van de verwerking’.

Deze privacyverklaring werd opgesteld en wordt up to date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese privacyregelgeving, de GDPR. Dit wil zeggen dat:

 • Shop 4 Climate de persoonsgegevens van haar klanten op een rechtmatige, behoorlijk een transparante wijze verwerkt;
 • Shop 4 Climate de persoonsgegevens van haar klanten enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;
 • Shop 4 Climate enkel die persoonsgegevens van haar klanten verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. Shop 4 Climate zal dus geen overbodige persoonsgegevens van haar klanten verzamelen en verder gebruiken;

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Shop 4 Climate, Gentseweg 203, 8790 Waregem ondernemingsnummer BE 0761 431 093 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Opdat Shop 4 Climate haar diensten ten volle kan aanbieden en uitvoeren, heeft het verschillende persoonsgegevens van jou nodig. Voor welke diensten en doeleinden Shop 4 Climate deze persoonsgegevens nodig heeft, kan je hieronder lezen. We gebruiken hiervoor namelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze webshop die verzameld worden aan de hand van cookies. Meer informatie over het beleid van Shop 4 Climate inzake cookies lees je in ons cookiebeleid.

Doeleinden van de verwerking

We gebruiken je persoonsgegevens om:

 • de communicatie tussen jou en Shop 4 Climate mogelijk te maken, waarbij Shop 4 Climate zich beroept op haar legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met jou op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social mediapagina's te verbeteren, waarvoor Shop 4 Climate zich beroept op haar legitiem belang om bezoekers een interessante online-ervaring te kunnen bieden;
 • gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan jou te kunnen voorzien. Tenzij je een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die Shop4Climate wil bereiken met haar eigen marketingmateriaal, zal Shop 4 Climate je enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties toesturen via email en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien je expliciet toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te ontvangen;
 • statistische analyses uit te voeren om de website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarvoor Shop 4 Climate zich beroept op haar legitiem belang om de website, sociale media en producten en diensten continu te verbeteren om je de best mogelijke ervaring te bieden;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor Shop 4 Climate zich beroept op haar legitiem belang om haar online aanwezigheid veilig te houden.

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerkt Shop 4 Climate de volgende persoonsgegevens:

 • de basisidentiteitsgegevens die je ons verstrekt, zoals naam, emailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor je werkt, jouw functie;
 • de inhoud van je communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie je correspondeert, datum en tijd, enz.);
 • informatie over je surfgedrag, zoals hoe lang je surft, op welke links je klikt, welke pagina's je bezoekt en hoe vaak je een pagina bezoekt;
 • publiek beschikbare informatie over je profiel op sociale media;
 • alle andere persoonsgegevens die je ons verstrekt.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

Shop 4 Climate verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens wanneer je:

 • de website www.shop4climate.be of sociale media (bv. Facebook, Instagram, LinkedIn) gebruikt of met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal;
 • een bestelling plaatst of aankoop doet op onze webshop;
 • een overeenkomst met ons afsluit en in dat kader met ons communiceert als klant of leverancier;
 • je inschrijft voor onze nieuwsbrief

Vragen en feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@shop4climate.be.

Als je niet tevreden bent m.b.t. onze privacy policy, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

© Shop – Shop 4 Climate – dienst Communicatie